Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chào mừng bạn đến với trang web chơi game miễn phí của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thông Tin Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, tham gia trò chơi, hoặc gửi phản hồi. Thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ email, và thông tin liên quan đến trò chơi.

2. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và duy trì dịch vụ, cải thiện trải nghiệm người dùng, và gửi thông báo liên quan đến trò chơi. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

3. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi áp dụng biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bạn cũng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình.

4. Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất và thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web. Bạn có thể tùy chọn từ chối cookie trong cài đặt trình duyệt của mình.

5. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách quyền riêng tư này và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau sự thay đổi này đồng nghĩa với sự đồng ý của bạn với chính sách mới.

6. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp về chính sách quyền riêng tư, xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ email: vietdp.ht@gmail.com.

Chân thành cảm ơn bạn đã sử dụng trang web của chúng tôi!