Khủng Long Nhảy Phong Cách Godzilla Chạy

Khủng Long Nhảy theo phong cách Godzilla. Bạn cần điều khiển Khủng Long nhảy qua các tòa nhà và né tránh máy bay phản lực.
Nhấn phím cách (space bar) để bắt đầu trò chơi. Sử dụng phím mũi tên lên (Up) xuống (down) để điều khiển Godzilla.

T-Rex Runner Sprite T-Rex Runner Sprite 1