Khủng Long Nhảy Ban Đêm

Đây là phiên bản khủng long nhảy chế độ ban đêm. Nhấn phím cách (space bar) để bắt đầu trò chơi. Sử dụng phím mũi tên lên (Up) xuống (down) để điều khiển khủng long.

T-Rex Runner Sprite T-Rex Runner Sprite 1